Ogólna

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI

R E K R U T A C J A    2 0 2 0 / 2 0 2 1 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE  

Szanowni Państwo, 

            Uprzejmie informuję, że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń kandydatów zamieszkałych w naszym obwodzie i nadal obowiązującą konieczność zarezerwowania miejsc dla tych kandydatów z obwodu, których  rodzice/opiekunowie prawni takiego zgłoszenia jeszcze nie  złożyli, nie dysponujemy miejscami  dla kandydatów spoza obwodu, którzy złożyli wnioski w terminie uzupełniającym postępowania rekrutacyjnego. 

Prosimy o zgłaszanie dzieci  do szkół obwodowych.

 

Z poważaniem

Irena Wioletta Kwiatkowska 

Dyrektor Szkoły