Aktualności biblioteki

Święto  powstało z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych w 1999 roku. Jest okazją do zainteresowania uczniów, nauczycieli, lokalne środowisko i władze działaniami bibliotek szkolnych.
Z tej okazji w naszej bibliotece  można obejrzeć wystawkę książek , a jutro wysłuchać montażu wierszy dla dzieci i wziąć udział w konkursie czytelniczym.  ZAPRASZAMY 

 Największa biblioteka cyfrowa w Polsce już otwarta!

3 miliony obiektów cyfrowych – książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych – dostępnych jest w Internecie dzięki cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA. To obecnie jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie.

Poprzez bibliotekę cyfrową POLONA zapewniany jest nieodpłatny, szeroki dostęp do obiektów cyfrowych wysokiej jakości (książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych) do nieograniczonego wykorzystania przez wszystkich w dowolnym celu, w tym komercyjnym.

Co znajduje się w POLONIE?

W POLONIE można znaleźć zdania Dąbrówka przybyła do Mieszka” z 965 r. i rok późniejsze „Mieszko został ochrzczony”, od których rozpoczyna się historia Polski, a także inne zabytki piśmiennictwa i historii polskiej. Można także znaleźć wiele tekstów niedostępnych dziś na rynku księgarskim i antykwarycznym, okładki i ilustracje najlepszych polskich artystów, unikatowe ulotki i afisze, książki z kolekcji królewskich i arystokratycznych, rysunki i ryciny najlepszych polskich artystów. Obok poważnych publikacji naukowych i źródeł historycznych znajdują się publikacje popularne jak romanse i kryminały, książeczki dla dzieci, poradniki, książki kucharskie. Mogą być znakomitym źródłem inspiracji i przyjemności. Wśród obiektów cyfrowych są również: autografy najważniejszych twórców polskiego piśmiennictwa, rękopisy muzyczne Fryderyka Chopina, pierwsze wydanie O krasnoludkach i o sierotce Marysi Marii Konopnickiej czy Nowy Testament z VIII w. – najstarszy rękopis pergaminowy w BN.

POLONA to także:

  • Panel Prasy – zdigitalizowana prasa prezentowana jest nie tylko jako osobne obiekty, może być przeglądana w wygodny sposób poprzez kalendarz, chronologicznie, numer po numerze.
  • Panel Instytucji – instytucje kultury w porozumieniu z BN publikują w POLONIE swoje zasoby, mogą tworzyć też własne kolekcje ze swoich i innych zasobów.
  • Tutaj zestaw ciekawych publikacji codziennie aktualizowany.

Zachęcamy do korzystania z zasobów dostępnych w bibliotece cyfrowej POLONA:

polona.pl

Załącznik nr 3 do zarządzenia dyrektora nr 30/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r

w sprawie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 2im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku w czasie stanu epidemii w związku z Covid-19

ZASADY ORGANIZACYJNE KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I PRZESTRZEGANIA NORM SANITARNYCH

  1. Do biblioteki mogą wejść uczniowie i rodzice/opiekunowie, którzy nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
  2. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach pracy biblioteki . Harmonogram pracy jest dostępny na drzwiach biblioteki, na stronie internetowej szkoły – zakładka biblioteka, na tablicy informacyjnej w korytarzu głównym szkoły.
  3. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
  4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
  5. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osób.
  6. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. Korzystanie z czytelni jest dozwolone po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
  7. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:

-  napisać wiadomość poprzez dziennik elektroniczny podając tytuł zamówionej książki,

-  osobiście, każdego dnia w godzinach pracy biblioteki.

       8. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu           zamówienia po godz.10:00 lub po otrzymaniu potwierdzenia o realizacji zamówienia.

9. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się przy ladzie bibliotecznej.

10. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę.

11. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

12. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

13. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

14. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.