Archiwum Biblioteki

We wrześniu wzięliśmy udział w NARODOWYM CZYTANIU. Wszyscy czytaliśmy Przedwiośnie S. Żeromskiego. 21 grudnia otrzymaliśmy list z podziękowaniem od PREZYDENTA POLSKI ANDRZEJA DUDY oraz okolicznościowy egzemplarz  Przedwiośnia z życzeniami.
Wszystko można obejrzeć i przeczytać w bibliotece szkolnej.

Tym razem zapraszamy do biblioteki po lektury nauczycieli . Czekają na nich książki wydane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji:
1. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie - wybór - ewaluacja
2.Czas wolny... od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych  w ramach zajęć pozalekcyjnych.
3. Jak pozwalać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne.
4. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych

Podkategorie