Dla niepodległej

Konkurs piosenki patriotycznej

Laureaci konkursu piosenki patriotycznej:


Klasy I
I miejsce -Patryk Banach Ib
II miejsce-Maciej Stawski Ia
III miejsce- Jan Gołębiowski Ia


Klasy II
I miejsce - Milena Sposób IIb
II miejsce - Aleksander Pęcherzewski IIb
III miejsce- Alicja Burnos,Zuzanna Kapłon,Remigiusz Kulesza,Szymon Kasperowicz IIa

piosenka patrio...
piosenka patrio...
piosenka patrio...