Dla niepodległej

9.11.2018 odbył się uroczysty a️pel z okazji 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Był on zwieńczenień działań i akcji DLA NIEPODLEGŁEJ przeprowadzonych od listopada 2017 r. Uczniowie klasy IIIc GM i V SP oraz klas II SP przygotowali montaż słowno muzyczny wspominając historyczną drogę do wolności. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Giżycka, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, przewodnicząca Rady Rodziców, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie.

apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel
apel

DLA NIEPODLEGLEJ - uczniowie oraz klasy nagrodzone w konkursach: 
JESTEM DUMNY Z ORŁA BIAŁEGO i BITWY ORĘŻA POLSKIEGO - klasa IV B i III D.

DLA NIEPODLEGLEJ - "ŻYWA FLAGA" POLSKI Z OKAZJI 100. LAT NIEPODLEGŁOŚCI.


Uczniowie wybranych klas Szkoły Podstawowej nr 2 i klas gimnazjalnych na lekcjach plastyki i zajęć artystycznych realizowali projekt: Śpiewnik patriotyczny. Po zapoznaniu się z bogactwem pieśni wojskowych i patriotycznych z różnych czasów młodzież ilustrowała wybrany utwór. Wynikiem ćwiczeń z kaligrafii w zakresie pisma łacińskiego pochyłego (italica)jednoelementowego oraz pisma dwuelementowego (gotyk) są zapisy fragmentów pieśni. Piękne prace możemy oglądać na wystawie na II piętrze.

spiewnik_patrio...
spiewnik_patrio...
spiewnik_patrio...
spiewnik_patrio...
spiewnik_patrio...
spiewnik_patrio...
spiewnik_patrio...

Podkategorie