O szkole

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY

czyli

od Królewskiego Zakładu Przygotowawczego

 do Szkoły Podstawowej nr 2.

 • Historia szkoły rozpoczyna się na początku XX w., kiedy ówczesne miasto Lötzen, dzisiaj Giżycko, znajdowało się w granicach państwa niemieckiego.
 • W 1907 r.  przy ulicy Ełckiej a obecnie Warszawskiej, oddano do użytku nowy budynek, w którym przygotowywano kandydatów do seminarium nauczycielskiego, czyli Królewski Zakład Przygotowawczy tzw.preparanda. W szkole utworzono trzy klasy, a kierownikiem został Daniel Bolz. Kadra pedagogiczna składała się z czterech nauczycieli a uczniowie nosili wówczas niebieskie czapki z daszkiem i otoczką w barwach mazurskich, tj. błękitno-biało-czerwonych. Preparanda zawiesiła działalność wraz z wybuchem I wojny światowej czyli w 1914 r., a oficjalnie została rozwiązana w 1919 r.                                 
 • W 1919 r. w budynku szkoły utworzono średnią szkołę żeńską, zwaną liceum. Uczęszczało do niej 220 uczennic, a zajęcia lekcyjne prowadziło 13 nauczycieli. W 1934 r. szkoła uzyskała prawo do przeprowadzania egzaminów dojrzałości. Pierwsza matura odbyła się w 1939 roku. Liceum przestało istnieć pod koniec 1944 r.
 • Po zakończeniu II wojny światowej pierwszy dzwonek w murach tej szkoły, jako Szkoły Podstawowej nr 2, zabrzmiał dopiero we wrześniu 1957 r.  Szkoła  istniała już 10 lat, ale przez ten czas dzieliła budynek razem ze Szkołą Podstawową nr 1. Naukę rozpoczęło 286 uczniów w sześciu klasach, a kadra pedagogiczna liczyła 7 osób. Byli to: Ludwika Garbno, Janina Wasilewska, Stanisława Gembicka, Helena Gryniewicz, Eugenia Supińska, Michał Nowicki i Hanna Wojciechowicz.    
 • Pierwszym kierownikiem SP 2 był Bolesław Karsznia, a od 1965 r. – Zenon Łukowski. Giżycka „dwójka” składała się z 14 izb lekcyjnych, ale jeszcze bez sali gimnastycznej.
 • 3 czerwca 1967 r. miało miejsce uroczyste nadanie szkole imienia generała Karola Świerczewskiego, a dzień 28 marca (dzień jego śmierci ) stał się odtąd Świętem Szkoły. 30 sierpnia 1990 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę, że szkole nie będzie patronować żaden bohater, a jedynie biało-czerwona flaga.
 • Rok 1969 i 1970 przyniósł dla szkoły rewelacyjne osiągnięcia sportowe. Były to sukcesy w łyżwiarstwie szybkim, tj. II miejsce w  "Błękitnej Sztafecie" na Mistrzostwach Polski. Łyżwiarze "Dwójki" należeli do ścisłej czołówki krajowej.  
 • W 1974 r. przyznano szkole zaszczytny tytuł najbardziej usportowionej szkoły w Polsce w sportach zimowych, dzięki wspaniałym , młodym sportowcom, jak również pracy nauczycieli-trenerów.
 • W 1986 r. powstał Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej a dwa lata później  1 września 1988 r. odbyło się oficjalne przekazanie sali gimnastycznej.
 • W 1991 r. trzecim dyrektorem szkoły, po raz pierwszy wyłonionym w drodze konkursu, została Irena Jaworska, która na tym stanowisku pracowała przez 9 lat. W roku szkolnym 2000/2001 funkcję dyrektora pełniła Ewa Słowikowska.
 • 1 września 1999 r.  w miejsce ośmioletniej szkoły podstawowej powstało Gimnazjum nr 2. Dyrektorem nowej placówki został Jan Kulas, nauczyciel fizyki, wieloletni pracownik SP 2. Swoją funkcję pełnił do końca sierpnia 2017 r.
 • W pierwszym roku istnienia gimnazjum (rok szkolny 1999/2000) naukę rozpoczęło 255 uczniów w 10 oddziałach. Grono nauczycielskie liczyło 20 osób.
 • W dniach 15-16 maja 2002 r. odbył się pierwszy egzamin gimnazjalny uczniów klas III z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, a od 2009 r. także z języka obcego.
 • W maju 2003 r. gimnazjum otrzymało zaszczytny tytuł: SZKOŁA Z KLASĄ.
 • Baza materialna szkoły to 20 sal lekcyjnych, pracownie internetowe, multimedialne pracownie językowe, pracownia techniki, biblioteka, czytelnia, gabinet pedagoga, gabinet stomatologiczny i pielęgniarki. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w nowoczesnych obiektach sportowych: dwie sale gimnastyczne i jedna korekcyjna. Obok budynku szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne, plac BRD do nauki ruchu drogowego oraz boisko Orlik. W szkole działa stołówka i sklepik dla uczniów.
 • Gimnazjum nr 2 z inicjatywy dyrektora szkoły Jan Kulasa rozpoczęło liczne wymiany młodzieży: z Niemcami  po nawiązaniu  współpracy  z Gesamtschule z Schermbeck ( rok szkolny 2001/2002) a następnie od 2005 r.  ze szkołą w Damme z Dolnej Saksonii. Miała miejsce również wymiana ze szkołą czeską w Lysa nad Labem (lata 2002-2006) oraz wymiana uczniów polsko-włoska do Schlanders w Południowym Tyrolu (2007-2009).
 • Od września 2005 r.  do czerwca 2008 r. szkoła realizowała Projekt Comeniusa, który współtworzyli Atheneum Mariakerke w Belgii, Gimnazjum nr 2 w Giżycku, Gimnazjum nr 2 w Olsztynie oraz College Pierre et Marie Curie we Francji.
 • 4 czerwca 2009 r. na sesji Rady Miejskiej w Giżycku podjęto uchwałę o nadaniu Gimnazjum nr 2 imienia Chwały Oręża Polskiego.
 • 9 października 2009 r. odbyły się uroczystości związane  z nadaniem imienia Chwały Oręża Polskiego i sztandarudla Gimnazjum nr 2 w Giżycku.
 • 1 września 2017 r.  w wyniku reformy edukacji i na mocy uchwały Rady Miasta Giżycka z dnia 29 marca 2017 r. w miejsce istniejącego gimnazjum ponownie powstała Szkoła Podstawowa nr 2. Nowym dyrektorem placówki została Irena Wioletta Kwiatkowska, nauczycielka chemii i wieloletni pracownik szkoły.
 • W roku szkolnym 2017/2018  naukę rozpoczęło 320 uczniów, w dwóch klasach pierwszych, jednej czwartej, dwóch siódmych oraz kontynuacja ośmiu oddziałów gimnazjalnych.

 • 10-12. kwietnia 2019 r. odbył się ostatni EGZAMIN GIMNAZJALNY, do którego przystąpiło 108 uczniów.

 • 15-17. kwietnia 2019 r. miał miejsce pierwszy w historii szkoły EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z języka polskiego, matematyki i języka obcego, do którego przystąpiło 42 uczniów.