O szkole

Idea patrona szkoły

 Chwała Oręża Polskiego

Wiele instytucji różnego typu, w tym i placówki oświatowo - wychowawcze, obiera sobie patrona. Patron to wzór reprezentujący uniwersalne ideały, które powinny być drogowskazem dla współczesnych. Często tym podstawowym ideałem jest patriotyzm. Jego istota zawsze jest taka sama, chociaż formy zmieniają się w czasie.
Rola patrona szkoły w kształtowaniu osobowości młodego pokolenia jest szczególnie ważna. Ceremoniał szkolny, zwyczaje związane z patronem szkoły oraz przyjęta koncepcja wychowania powoduje, że szkoła ma swój „klimat”. Tradycja to nasze korzenie, szacunek dla przodków i ich dokonań, źródło historycznej wiedzy i świadectwo kulturowej wrażliwości. To pielęgnowanie przekazywanych z pokolenia na pokolenie treści, które dana społeczność wyróżnia jako szczególnie ważne oraz warte zachowania obecnie i w przyszłości. W odpowiedni sposób kultywowane, wzmacniają tożsamość rodziny, wspólnoty, narodu.
My, Polacy, jesteśmy dumni z ponad tysiącletniej historii, która ukształtowała naszą niepowtarzalną tożsamość. Szczególnie istotnym elementem tradycji jest historia oręża polskiego. To źródło głębokich i patriotycznych doświadczeń. Dziedziczenie i upowszechnianie tradycji oręża polskiego kształtuje obywatelskie postawy, pogłębia procesy integracyjne, pobudza do wzmożonego wysiłku szkolnego  oraz wzmacnia poczucie odpowiedzialności za kraj. Stanowi trwałe spoiwo społeczności uczniowskiej, lokalnej.
Tradycje orężne budują wśród uczniów relacje nie narzucone regulaminami i hierarchicznym podporządkowaniem. Przypominają o latach ogromnego wysiłku i ofiar jakie złożyli Polacy w walce o wolność naszego kraju. Uczą kochać Ojczyznę i cenić jej wielowiekową historię, tradycję i kulturę. Ukazują wzorce osobowe bohaterów, którzy oddali swe życie walcząc o Polskę. Stanowią jedno z ogniw integracji społeczeństwa z historią państwa polskiego i jego Sił Zbrojnych. Tworzą więzi emocjonalne wynikające z szacunku do historii, symboli narodowych i wojskowych, kształtując cnoty  obywatelskie i żołnierskie.
Najznamienitszym symbolem żołnierskiej chwały jest Order Wojenny Virtuti Militari, będący świadectwem wybitnego męstwa.
Tradycja zobowiązuje - bez czerpania z takich przykładów historii oręża polskiego bylibyśmy o wiele ubożsi. Obywatelska powinność to pielęgnowanie i czerpanie z tradycji mądrości i siły do budowania odpowiedzialnej przyszłości narodu, Polski i Europy.  Dlatego nie wolno nam zapomnieć o wielu bezimiennych:

  • wojach i rycerzach Piastów spod Cedyni i Płowców;
  • rycerzach grunwaldzkiej viktorii;
  • husarzach spod Kircholmu i Chocimia, salwatorów Europy spod Wiednia;
  • mężnych obrońcach Ojczyzny spod Zielenic i Dubienki;
  • legionistach  Jana Henryka Dąbrowskiego przelewających krew na polach Europy "za wolność waszą i naszą";
  • legionistach  marszałka Józefa Piłsudskiego, żołnierzach Błękitnej Armii i Korpusów Polskich w Rosji wykuwających "drogę do niepodległej Polski"
  • walecznych twórcach wiekopomnego zwycięstwa z 1920 roku;
  • Synach Pułków, kadetach, harcerzach i młodzieży akademickiej;
  • bohaterskich żołnierzach września 1939 roku i wszystkich frontów II wojny światowej.

Pamięć o nich jest naszym obowiązkiem, bo bez ich ofiary nie moglibyśmy dziś żyć, uczyć się i pracować w Wolnej Polsce.
Kształtowanie takich właśnie postaw jest istotą idei Patrona Szkoły. Naturalnym adresatem tych działań jest młodzież. Wraz z dojrzałością obywatelską staje się ona strażnikiem naszego dziedzictwa, bo „Rzeczypospolite zawsze takie będą, jakie ich młodzieży chowanie”.