Ogólna

Rada Rodziców

 

Paulina   Winiarz               - przewodnicząca

Renata Cielecka                - skarbnik

Agnieszka Tomaszewicz    - zastępca przewodniczącej 

Ewa Pilch- Pali                   - sekretarz