Ogólna

Rada Rodziców

 

Paulina   Winiarz                - przewodnicząca

Danuta Woźniak-Szepiłło    - zastępca przewodniczącej

Agata Ryńska                     - sekretarz

Paulina Dmochowska          - skarbnik