Samorząd Uczniowski 2013/14

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Skład zarządu SU na rok szkolny 2019/2020:

Przewodnicząca SU:                          Igor Szynkiewicz  (klasa VI A) 

Z-ca przewodniczącego SU:       Magda Radzewicz  (klasa VI A)

Sekretarz SU:                                  Oliwia Kozakiewicz (klasa VI B)

Skarbnik SU:                                    Kinga Bujniak  (klasa VI A)

Opiekun SU:                                     p.Monika Lipert-Masiejczyk

 

Plan pracy SU: