Dla rodziców

Spotkania z rodzicami

 

Spotkania wychowawców z rodzicami - 11.09.2019r godz. 1700

Spotkanie trójek klasowych z dyrektorem - 11.09.2019r godz. 1800

Wywiadówki - 5.02.2020 r, 13.05.2020 r godz. 1700