Dla rodziców

Spotkania z rodzicami

 

Spotkania wychowawców z rodzicami - 7-11.09.2020r od godz. 1600

Raz w miesiącu 45 minutowy dyżur nauczycielski 

 

21.10. (środa) – DYŻUR DLA RODZICÓW  w godz. 17.00 – 17.45