Dla rodziców

Spotkania z rodzicami

Spotkania wychowawców z rodzicami - 12.09.2018r godz. 1700

Spotkanie trójek klasowych z dyrektorem - 12.09.2018r godz. 1800

Wywiadówki - 6.02.2019 r, 15.05.2019 r godz. 1700