WOJSKO

W minionym  tygodniu  współpraca naszej szkoły  z  15.  Giżycką Brygadą Zmechanizowaną im. Zawiszy Czarnego znacząco przybrała na sile. Można powiedzieć, że za nami iście „wojskowy tydzień”.

W środę gośćmi gimnazjum byli  żołnierze batalionu dowodzenia  15 Brygady Zmechanizowanej. Na spotkaniach z klasami Id, IIb  i IIIa plut. Angelika Wasilewska, st. kpr. Tomasz Rutkiewicz oraz kpr. Dawid Ostrowski omówili polskie symbole narodowe, przypomnieli  informacje związane ze Świętem Niepodległości, przedstawili historię 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Największe zainteresowanie uczniów wzbudziło oprzyrządowanie współczesnego żołnierza oraz szkolenie ratownicze, zwłaszcza, że gimnazjaliści mieli okazję samodzielnie przećwiczyć  udzielanie pierwszej pomocy.

Następnego dnia uczniowie IIa – klasy pożarniczo - ratowniczej złożyli rewizytę 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej, która istnieje w naszym mieście od 1993 roku, a jej patronem jest niepokonany rycerz spod Grunwaldu - Zawisza Czarny. Uczniowie obejrzeli liczne pamiątki: sztandary, odznaki, wizerunki byłych dowódców oraz zdjęcia żołnierzy z ostatnich misji wojskowych. Wśród eksponatów znalazły się i te, które przypominają chlubną kartę dokonań Legionów Marszałka Piłsudskiego. Zwieńczeniem wizyty młodzieży był wpis w księdze pamiątkowej.

W piątek kolejne trzy klasy  - Ib, IIIc i IIId – spotkały się z przedstawicielami  15 GBZ na terenie szkoły. Zakończeniem  „wojskowego tygodnia” było uczestniczenie w  Pikniku Kawaleryjskim zorganizowanym w  Ośrodku Wyszkolenia Wodnego 15GBZ, w trakcie którego uczniowie spotkali się z kontynuatorami tradycji kawaleryjskich - szwadronem Toporzysko w barwach 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.

Młodzież poznała krótką historię jazdy konnej  od rycerstwa, poprzez husarię, na kawalerii  kończąc.  Wiodące tematy spotkania  to kontynuacja tradycji kawalerii polskiej, odrodzenie tej formacji wojskowej, ciągłość tradycji polskich szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych. Opowieści, prezentacja mundurów, broni i wyposażenia, a szczególnie opowiadania na temat życia codziennego oraz opisy walk cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży.  Punktem kulminacyjnym był pokaz musztry i jazdy kawaleryjskiej, władanie szablą oraz lancą. Spotkanie zakończyło wspólne ognisko. Bardzo dziękujemy za ciekawą lekcję historii.

15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...
15 Giżycka Bryg...

Tradycje orężne budują wśród uczniów relacje nie narzucone regulaminami i hierarchicznym podporządkowaniem. Przypominają o latach ogromnego wysiłku i ofiar, jakie złożyli Polacy w walce o wolność naszego kraju. Uczą kochać Ojczyznę i cenić jej wielowiekową historię, tradycję i kulturę. Ukazują wzorce osobowe bohaterów, którzy oddali swe życie walcząc o Polskę. Stanowią jedno z ogniw integracji społeczeństwa z historią państwa polskiego i jego Sił Zbrojnych. Tworzą więzi emocjonalne wynikające z szacunku do historii, symboli narodowych i wojskowych kształtując cnoty  obywatelskie i żołnierskie.

To właśnie spowodowało, że społeczność naszej szkoły przyjęła 9 października 2009 roku imię „Chwały Oręża Polskiego”.

Urzeczywistnieniem tego było podpisanie 26 listopada 2009 roku porozumienia o współpracy z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Strony reprezentowali:  gen. bryg. Piotr Błazeusz i dyrektor gimnazjum Jan Kulas.

Dzięki wsparciu dowództwa, oficerów i żołnierzy uczniowie gimnazjum mogą lepiej i w ciekawszej formie realizować program dydaktyczno – wychowawczy. Jest to szczególnie widoczne w klasie pożarniczo – ratowniczej, w której zajęcia kształtujące postawy proobronne prowadzone są przez żołnierzy. W ich trakcie uczniowie poznają historię i tradycje 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, udział jej żołnierzy w misjach pokojowych, podstawy budowy broni palnej, zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Gimnazjaliści mieli okazję ćwiczyć rozkładanie i składanie karabinka Beryl, strzelanie z trenażera broni strzeleckiej oraz posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony dróg oddechowych. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczą w Dniach Otwartych Koszar oraz uroczystościach organizowanych przez 15 GBZ, natomiast żołnierze i kombatanci biorą udział w uroczystościach szkolnych.

4
5
6
7
8
POROZUMIENIE 1
POROZUMIENIE 2
POROZUMIENIE 3