Wydarzenia roku szkolnego 2017-2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4.10.2019 obchodziliśmy w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym.W naszej szkole w czasie przerw międzylekcyjnych oraz na lekcjach matematyki zostały przeprowadzone egzaminy ze znajomości tabliczki mnożenia.Do egzaminów przystąpili uczniowie klas III – VIII. Wszyscy, którzy zdali egzamin zdobyli tytuł” Eksperta tabliczki mnożenia”. W zabawie wzięli udział również najmłodsi uczniowie w trakcie zajęć świetlicowych kolorowały mądrą sowę. Patrole egzaminacyjne z klasy 6B wraz z p. M. Mikołajun rozszerzyły akcję propagowania znajomości tabliczki mnożenia poza teren szkoły. Egzaminowaliśmy między innymi pracownikówstraży pożarnej, szpitala, przychodni zdrowia czy przypadkowych przechodniów na ulicach naszego miasta. Cieszy fakt, że zdecydowana większość przeegzaminowanych osób wykazała się bardzo dobrą znajomością tabliczki mnożeniaoraz że akcja spotkała się z bardzo miłym odzewem osób dorosłych.

ŚDTM 2019
ŚDTM 2019
ŚDTM 2019
ŚDTM 2019
ŚDTM 2019
ŚDTM 2019
ŚDTM 2019
ŚDTM 2019
ŚDTM 2019
ŚDTM 2019